Xujjatlar

Nizom

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi "Ma'muriy binolardan foydalanish boshqarmasi" davlat birlashmasi (keyingi o'rinlarda "MBF boshqaruvi" Deb ataladi) ning Nizomi (Xartiya keyingi o'rinlarda Deb yuritiladi) O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 fevraldagi PF-5653-sonli farmoni va “ston O'zbekiston respublikasi Axborislavi-tirishi-1 agentligi huzuridagi ma'muriyatining prezidentligi. sonli karori, talablariga rioya qilinib zbekiston Respublikasining Prezident Administratsiyalari huzuridagi Axborot va keng tarqalgan aloqa agentligi trisida ”Nizomiga muvofiklashtirish maqsadida ishlab chikildi.

Mazkur Nizom "MBF boshqaruvi" ning ma'momi, ACOs vazifalari, funktsiyalari, huquqlari, ishlashni amalga oshirish, ishbilarmonlik bilan ishlashni ta'minlash funktsional imkoniyatlari mazhabiyatlari va javobgarligini, yuridik tashkilot Dawlat organi - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommabop aloqa aloqalari agentliklari.

Dawlat korhonasi - Dawlat mulkidagi, uziga tezkorlik Bilan boshkarish Uchun mulk negizida Tashkil qilingan Dawlat unitar korhonasi shaklidagi Tijorat tashkilotida o'zga birlashgan mulkdan konunlangan doiradagi doirada, o'z ishining ma'sadlariga, mulkdorning (Ueki uning topshirigiga kraga in vakolat Bergan Dawlat tanasi) amda egalik qilish hukuiqidagi mulkning maqsadiga muvofik mulkdan foydalanishni va uni tasarruf etishni amalga oshirmoqda.

Respublika MBA boshqaruvi agentligining "MBF boshqarmasi" ning agentligi (keyingi davrlarda Moassis deb ataladi) xizmatlari uzuridagi Axborot va keng tarqalgan aloqa xizmatlari.

“MBF boshqaruvi” majburiyatlarini amalga oshirish bo'yicha barcha mol-mulk bilan zhavobgar bo'ladi. “MBF boshqaruvi” ning mol-mulki bilan ishlash bulmaganda moissis uning majburiyatlari byicha subsidiar zhavobgar buladi. “MBF boshqarmasi” moassis majburiyatlari buvita zhavobgar emas

"MBF boshqarmasi" o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, Oliy Majlis palatalariga qarashli, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, muassisning qarori, buyruq va topshiriqlariga, Ushba Ustavga, bo'lib, boshka amal qilish kunlari. qiladi.

"MBF boshqarmasi" huquqshunos shahslar hisoblanib, alogida mol-mulkka, mustaqil balangga, bank xisob ra'malariga, shu pul birligi xisob ra'malariga, ramzi, shtamplari va blankalariga, O'zbekiston O'zbekiston zbekilizvilivilat tirgaiariga

II.Huquy Holati

2.1. "MBF boshqaruvi" ning rasmiy nomi:

2.1.1. Davlat tilida:

To'liq - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Ma'muriy binolardan foydalanish boshqarmasi davlat unitar korxonasi Prezuzuridagi Axborot va agentlik aloqalari;

qisqartirilgan - “MBF boshqarmasi”;

2.1.2. Rus tilida:

tuliq - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining "Ma'muriy binolarni ma'muriyati" davlat unitar korxonasi;

qisqartirilgan - "Ma'muriy binolar ma'muriyatini boshqarish" DUK.

2.2. "MBF boshqarmasi" ning yuridik manzili: 100011, Toshkent shahar A.Navoiy kuchasi 30-chi.

2.3. “MBF boshqaruvi” unonning uzhjatlarida tartibda o'z nomidan mulkiy va shahsiy nomulkiy huquqlarni ishlab chiqarish va amalga oshirish, majburiyatlarni amalga oshirish, sudda davogar va javhargarni boshqarish mummul

2.4. “MBF boshqarmasi” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Administratsiyasi huzuridagi Axborot va keng tarqalgan aloqa agentliklari agentligi rosiligi bilan konun uzhjatlariga muvofik tijorat tashkilotlari, ularda yuridik shahslarningkinadi atnashlah. “MBF boshqarmasi” davlatning boshka korhonasi moassisi davlatga qarashli emas.

2.5. "MBF boshqaruvi" O'zbekiston Respublikasining Prezidentligi "Axborot soxasi va umumiy aloqalarni yanada rivojlantirishga qaratilgan kuchaytirish chora-tadbirlari trisida" 2019 yil 2 fevraldagi PF-5653-sonli farmoni st. yil 2 fevraldagi PQ-4151-sonli karori asosan tashkil etilgan etilgan.

2.6. “MBF boshqarmasi” ning asosiy asosiy litsenziyasi olmasdan amalga oshirishga haqlidir.

III. "MBF BOSHQARMASI"

MAQSADI, ASOSIY VAZIFALARI VA FUNCTIONALARI

3.1. "MBF boshqaruvi" ning ASOS ma'msadiga Davlat xizmatini ko'rsatish va saqlash Uchrashuvni o'tkazish va operativ boshkarish huquqini Bilan uziga topshirilgan Ma'mur Bino, inshootlarni va hududni Losimo darazhada saqlash, uni zhory Islands capital ta'mirlash, binodal sharoitda Kommunal va xizmat ko'rsatishni saqlashni davom ettirish ...

3.2. “MBF boshqarmasi” asosiy ynalishlariga kuyidagilar kiritiladi:

- bino va inshootlarni qurilish va arxitektura me'yorlariga rioya qilingan holda saulash maqsadida ularning zhoriy va kapital ta'mirlashni amalga oshirish;

- zhoriy va kapital tamirlash ishlarida shartnoma asosida yashovchi ishchilardan, mahsus xizmat kursatuvchi yurist shahlardan foydalanishi mumkin;

- bino va inshootlarda sanitariya talablariga roiya qilishni ta'minlash;

- hudud va yondosh xudlarni kuchaytirish, obodonlashtirish va tozalikni saqlashni amalga oshirish;

- bino va inshootlarda suv taminotini, kanalizatsiya larning talab darajasida ishlashini tashkil etish;

- binoning isitilishini, davolash uskunalarini sozlashni boshqarish ishlarini bajarish;

- bino va inshootlarning elektr energiyasi bilan ta'minlash nishini tashk ko'rib chiqish;

- bino va inshootlarda yongin havfsizligini davolash;

- bino va inshootlarni qurishlash;

- Toshkent shakar Davlat mulkini izharaga berish Markazi bilan tuzilgan uch tomonlama shartnoma asosida binodagi qurilish xonalarini izharaga berish;

- reklama faoliyati bilan shug'ullanadi;

- xalq iste'mol mollarini ishlab chikaradi;

- vositachilik, oldi-sotdi, ulgurji va chakana savdo faoliyatlari bilan shug'ullanish;

- taqiqlanmagan boshka faoliyat turlarini amalga oshirish.

3.3. "MBF boshqarmasi" litsenziyalangan faoliyat faoliyati bilan shuqullanishi uchun faoliyat tartib tartibida litsenziyalashtirilib, amalga oshirildi.